03 de febrer 2012

Material interactiu per aprendre genètica

Ací teniu una bona informació complementària a tot el que treballem en classe i que us pot ajudar a assimilar els principals conceptes de la unitat


Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...