09 de març 2018

Recursos educatiu al voltant dels àcids nucleics

Tota aquesta informació que teniu a continuació us ajudaran a entendre la part del tema sobre els àcids nuclueics i les seues funcions: 

DNA quiz

Posa a prova els teus coneixements sobre ADN i les teues "reading skills". Segur que passeu la prova amb èxit.REPLICACIÓ DEL ADN

Aquesta part la veered en la tercera avaluació, però ací teniu informació per si no recordeu allò que vam estudiar en 1 BAT

DNA Replication.

Altra animació sobre  Replicació 

Tutorial sobre replicació 

LA SÍNTESI DE LES PROTEÏNES
 
El flux de informació: Dogma central
La maduració de l'ARN transcrit: Maduració. Altra animació de la maduració

Tutorial interactiu sobre el procés de transcripció i traducció de l'ADN:

08 de març 2018

Animacions de biologia en 3D

Us transcric una entrada del molt recomanable bloc STUBLOGS

El Dolan DNA Learning Center (DNALC) és una institució privada que té la seva seu a la ciutat de Nova York, i que està dedicada a treballs d’investigació en genètica molecular, així com a la divulgació i ensenyament on-line dels conceptes bàsics de genètica.
Per això ofereix una biblioteca virtual en la que hi ha animacions de diferents conceptes, i que ens poden ser útils per les classes de Biologia de Batxillerat. Aquestes animacions es poden consultar directament o bé es poden descarregar i, d’aquesta manera, utilitzar-les a classe sense necessitat d’estar connectat a la xarxa.
Si bé hi ha una sèrie d’animacions bidimensionals (clonació, seqüenciació del DNA, transformació del DNA, PCR,…), crec que el millor apartat és el que ens presenta animacions en 3-D com, per exemple, les següents:05 de març 2018

Animacions sobre genètica molecular

Comencem amb el tema del mecanisme de la replicació. Certament, mirant el vostre llibre de text, no sembla molt fàcil d'entendre, però aquest vídeo de Youtube us ho farà molt més asequible.El video ha estat extret d'aquesta pàgina on tindreu accés a diferents aspectes d'aquest procés

Altres animacions al voltant del tema dels mecanismes de la replicació de l'ADN:


DNA Replication Fork (805.0K)


How Nucleotides are Added in DNA Replication (1028.0K)


Ara tractarem l'expressió de la informació genètica o, dit d'una altra manera, el tema de la síntesi de proteïnes i ho farem començant de zero, per anar incidint en aspectes més concrets (el procés de la transcripció, la maduració de l'ARNm en eucariotes i la traducció).  Comencem amb aquesta animació: Ara toca aplicar el que ghem aprés. En la següent animació poder construir una seqüència d'una proteïna a partir de la informació continguda en una cadena d'ADN.

Una vegada ja sabem les bases del procés, podem passar a observar aspectes més particulars en les animacions que teniu a continuació:

02 de març 2018

Tres experiements cabdals en la història de l'ADN

Tres experiments cabdals en la història de l'ADN


1- L'experiència d'Avery, McLeod i McCarty (1944)


En 1928, Frederick Griffith descrigué el  fenomen anomenat transformació (bacteriana) en pneumococs. Hi havia dos tipus de pneumococs:
  • Els pneumococs de tipus R (rugosos) formen colònies d'aspecte rugós sobre un medi sòlid (placa Petri), i són poc virulents.
  • Los pneumococs de tipus S ( smooth- llisos) formen colònies d'aspecte llis i brillant sobre un medi sòlid (placa Petri).  Es caracteritzen per posseir una càpsula de polisacàrids en la superfície cel·lular que els protegeix del sistema inmunitari de l'hoste i provoquen infeccions que maten l'animal en 3 ó 4 dies.

Griffith va concloure l'existencia d'un "FACTOR DE TRANSFORMACIÓ" que habia estat transferit des dels pneumococs S morts als pneumococs R vius. Aquest factor de transformació havia convertit els pneumococs R en pneumococs S amb la càpsula de polisacàrids que els fa letals

I ací una versión molt mes light en vídeo que segur que us agrada
Però, quina relació té això amb l'ADN? 

En 1944, Oswald Avery, Colin McLeod i Maclyn McCarty tractaren d'identificar el factor de transformació (FT), que havia de trobar-se als pneumococs S morts pel calor.


  • Tractaren els pneumococs S morts per escalfament amb detergent per obtenir un llisat cel·lular (un extracte lliure de cèl·lules que contenia el FT). Aquest llisat conté (entre altres coses) el polisacàrid de la superfície cel·lular, les proteïnes, l'ARN i l'ADN dels pneumococs S.
  • Van sometre el llisat  a diversos tractaments enzimàtics que trencaven les diferents macromolècules.
  • Injectaren en ratolins els pneumococs de tipus R vius juntament amb una fracció del llisat modificada enzimàticament 
Els resultats dels seus experiments es visualitzen en la taula que teniu a continuació:


Aquesta sèrie d'experiments demostrà que la natura química del factor de transformació (la informació genètica capaç de convertir pneumococs R en pneumococs S) era un DNA i no una proteïna com es pensava en aquella època.


2- Experiment de Herhey i Chase (1952)


En aquest experiment, juntament amb el descrit anteriorment, es demostra definitivament que l'ADN és la molècula portadora de la informació genètica.


3. L'experiment de Meselson i Stahl (1958)

En aquest experiment es demostra com és el procés de la replicació (semiconservativa) de l'ADN.


  • En aquesta web ho tenim tot molt ben explicat (en castellà). Fins i tot teniu un petit qüestionari per comprovar si heu assimilat el concepte. A continuació teniu una imatge que representa els resultats de l'experiment.A més, tenim més animacions: 


28 de febrer 2018

Repàs de genètica mendeliana

Us passe uns videos que repassen d'una manera clara i efectiva, tot el que necessiteu saber de genètica per enfrontar-vos a l'examen de selectivitat.


A més, si encara teniu algun dubte concret, heus ací una lista completa de vídeos d'aquesta professora sobre genètica. 


27 de febrer 2018

Principis de genètica


Aplicació dissenyada per donar suport l'ensenyament i l'aprenentatge de la genètica en batxillerat. El material està dividit en cinc seccions: continguts, idees importants, glossari, activitats i enllaços d'interès. Els continguts estan organitzats en tres unitats, encara que nosaltres no veurem res de la segona unitat:
  • Genètica clàssica
  • Genètica de poblacions
  • Genètica molecular
 Les seves pàgines inclouen imatges, animacions o experiments interactius que il·lustren determinats conceptes. L'alumne pot emular virtualment els experiments de Mendel amb pèsols o controlar la reproducció de les animacions del cicle cel·lular.

Recursos educatiu al voltant dels àcids nucleics

Tota aquesta informació que teniu a continuació us ajudaran a entendre la part del tema sobre els àcids nuclueics i les seues funcions:  ...