12 de novembre 2016

Activitats en anglés per aprendre genètica i passar una bona estona

A continuació us passe una sèrie d'activitats interactives en anglés que us permetran comprendre millor (i d'una forma més atractiva) algunes de les claus per entendre les lleis de la genètica. Us recomane treballar-les i passar a paraules, mitjançant un informe voluntari (digital) tot el que heu aprés fent-les. Naturalment, els alumnes que presenten els informes veuran recompensat el seu esforç. Per pder visualitzar les animacions, potser necessitareu el connector

Adobe Shockwave PlayerUna activitat amb dragons fantàstics que ens permetra comprendre millor els conceptes de fenotip, genotip, homozigot, heterozigot, determinació del sexe (atenció, en aquest exemple, la determinació del sexe és diferent a la dels humans), hetència dominant.recessiva, intermèdia, poli-al·lèlica, etc. Us proposen algunes activitats autocorregides. Els alumnes interessats, poden passar a paper la informació corresponent a la transmissió hereditària de les 5 característiques que apareixen.
Una altra activitat amb dragons fantàstics que ens permetra comprendre millor el procés de la meiosi i la variabilitat genètica que apareix en la producció dels gàmetes i la formació dels nous individus després del procés de la fecundació. Els alumnes interessants poden realitzar un treball per escrit a partir d'exemples concrets de l'aplicació (com són els diferents gàmetes obtinguts i els diferents genotips que s'obtenen després del procés de fecundació). No es tracta solament de posar els resultats, sino explicar el per què de la seua aparició i la seua importància en l'aparició de variabilitat biològica i la seua relació amb el procés evolutiu.Una activitat prou senzilla que ens mostra com és la transmissió del "caràcter hereditari" sexe en humans, així com l'herència lligada al sexe, és a dir, l'herència dels caràcters determinats per gens que es troben situats en els cromosomes sexuals. També podreu repassar el significat i els resultats del procés de meiosi.


Baby boom (o com crear marcianets) 

Una activitat prou més complicada, alhora que divertida que pot servir de resm final del tema de genètica. Podrem "fabricar" marcianets a partir de 2 pares, tot tenint en compte  nombroses característiques hereditàries. El resultat final serà una gran varietat de genotips i fenotips. Un aspecte interessant de l'activitat és laidea que en la creació de cada gàmeta hi ha una espècie de loteria (representada per la moneda), de manera que els gàmetes d'un individu són molt variats. Aquesta variabilitat es veurà multiplicada per les possibilitats de fecundació entre les diferents gàmetes masculines i femenines. Els alumnes interessats podran crear un arbre genealògic amb els resultats obtinguts, sense oblidar que cal explicar el per què de l'aparició d'aquests resultats.


  

Aquesta darrera activitat sembla un poc més difícil, ja que cal tenir més nivell d'anglés per poder entendre el seu significat. Intentarem fer alguns exemples en classe i els alumnes més avançats poden realitzar els altres. Per fer aquesta activitat s'ha d'haver estudiat previament el tema, tot i que us donen la solució de cada arbre. No es tracta de "jugar".