La necessitat de la divisió cel·lular

La divisió cel·lular és la part del cicle cel·lular en la qual una cèl·lula inicial 
anomenada cèl·lula mare es divideix en dues per a formar dues cèl·lules filles.
Gràcies a la divisió cel·lular es produïx el creixement dels organismes 
pluricel·lulars amb el creixement dels teixits i la reproducció vegetativa en éssers 
unicel·lulars.

Fases del cicle cel·lular
Tota cèl·lula prové de la divisió d’una altra cèl·lula preexistent.Entre una divisió 
i la següent, la cèl·lula travessa una sèrie d’etapes que formen el seu cicle cel·lular. 
Tradicionalment es distingia entre un període de repós o interfase, i un període de
 divisió cel·lular. Durant la interfase el nucli aparentment no presenta cap
 activitat, mentre que al periode de divisió pateix una sèrie de transformacions
 fàcilment obervables amb el microscopi òptic.
La interfase és en realitat un període de gran activitat cel·lular
Així doncs, la interfase està composta per fases G1, S i G2, i normalment 
representa el 90% del total del cicle cel·lular. A les cèl·lules eucariotes 
amb divisió cel·lular ràpida , la interfase dura unes 16-24 hores, mentre que la 
fase M únicament 1 o 2 hores.

Fase G1

És una fase de creixement que s’inicia immediatament després de la divisió cel·lular.
És una etapa d’intensa activitat metabòlica .
Fase S
Quan la cèl·lula assoleix unes determinades dimensions , s’ha de preparar per a la
 seva divisió; per això duplica prèviament el seu contingut genètic amb la finalitat 
que cada cèl•lula filla contingui una còpia idèntica del genoma (conjunt d’ADN de la
 cèl·lula). Aquesta és una fase de síntesi i replicació de l’ADN i finalitza quan el 
contingut d’ADN del nucli s’ha duplicat. Té una durada aproximada de 8 hores.

Fase G2

En aquesta etapa, preparatòria per a la mitosi, es formen certs gens responsables
de l’aparició de les proteïnes necessàries per a la divisió cel·lular. 
Té una durada aproximada de 4 hores.

Fase M

És l’etapa final del cicle, quan les cèl·lules es divideixen i reparteixen equitativament
 el seucontingut nuclear (mitosi) i citoplasmàtic (citocinesi) entre les dos cèl·lules
 filles. 

Els cromosomes durant la divisió cel·lularEls cromosomes només són visibles durant la divisió cel·lular (mitosi)
En interfase les molècules d’ADN formen una massa de filaments que constitueixen
 la cromatina.
Abans d’iniciar-se la divisió, l’ADN es duplica. La duplicació de l’ADN  correspon 
a la fase S
Quan s’inicia la mitosi els filaments d’ADN  es condensen es transformen en
cromosomes.
Al principi de la mitosi els cromosomes tenen dues cromàtides idèntiques.
Les cromàtides se separen en la part final de la mitosi i van a cada cèl·lula filla
La formació dels cromosomes és un mecanisme  per assegurar-ne el repartiment
 equitatiu entre les dues cèl·lules filles.