22 de desembre 2017

Els cicles biològics: Activitat voluntària d'ampliacióEl cicle biològic d'un organisme és el conjunt de processos mitjançant els quals un ésser viu passa d'una forma potencialment reproductora a una nova forma també preparada per reproduir-se. Hi ha diferents tipus de cicles biològics però tots ells tenen varies etapes comunes descrites a continuació.

1. Al costat de cada descripció indiqueu de quin procés es tracta:
Dos cèl·lules haploides (n) es fusionen donant lloc a un zigot diploide (2n) 
Una cèl·lula haploide (n) o diploide (2n) dóna lloc a una altra d'igual 
Una cèl·lula diploide (2n) dóna lloc a cèl·lules haploides (n) aportant variabilitat genètica 

Un criteri de classificació dels diferents tipus de cicles biològics fruit d'estratègies reproductives sexuals és el moment en el qual es dóna la meiosi. En aquest sentit tenim 3 tipus de cicles biològics: haplont, diplont i diplohaplont.

2. Cerqueu informació sobre els cicles biològics a les pàgines següents:
  Meiosi i cicles biològics
blocaltres.blogspot.com
Cicle Biològic
Viquipèdia 
Ciclos Biológicos
Hipertextos del Área de Biología, UNNE

  • A partir de la informació trobada completeu la taula següent:

Tipus de cicleForma adulta
n/2n
Forma del zigot
n/2n
La meiosi te lloc...Exemple d'organismes
HaplontDiplontHaplodiplont
3. Als següents esquemes (Adaptats de les PAAU setembre 2004) es representen, de manera simplificada, els tipus de cicles biològics dels éssers vius. Les lletres encerclades fan referència als diferents processos cel·lulars i als quadrats es representen els elements fruit d'aquests processos.

  • Completeu la taula següent indicant el tipus de cicle i les lletres que corresponguin a cada procés cel·lular a cada cicle.


Tipus de cicleFecundacióMeiosiMitosiExemple d'organisme
Cicle 1
Cicle 2
Cicle 3  • Feu el mateix amb l'esquema dels cicle dels pteridòfits o falgueres.