04 de febrer 2017

Jocs interactius sobre evolució

Darwin: Who Wants to Live a Million Years?: Science Channel
Recorda que es tracta d'una activitat de la classe de Biologia. El joc és prou addictiu, ja que no depén totalment de tu i tothom vol sobreviure i no extingir-se. El més important, però, és entendre en que es basa la teoria de la selecció natural de Darwin, així que caldrà llegir-se molt bé les instruccions del joc. En finalitzar el tema us preguntarem els postulats de la teoria -i no necessariament de forma teòrica-. En el següent enllaç tens una presentació que explica allò més bàsic de la teoria de la selecció naturali que t'ajudarà a entendre el que estàs fent.

Una altra web molt interessant és la de recerca en acció, on podreu simular l'estudi de la variació del color de les papallones Biston betularia. La web explica molt bé la base teòrica d'aquest exemple que ens servirà per explicar el neidarwinisme.


Una altra web on jugar molt mes completa amb una simulació d'aquestes papallones la teniu ací  (en anglés). Per poder jugar, cal arribar a aquesta finestra on tindrem dos escenaris, bosc clar i bosc fosc