21 d’abril 2012

Apunts sobre evolució

Ací teniu uns apunts que completen la informació del llibre i que segueix els objectius de la unitat.
Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...