18 de desembre 2011

Web molt útil per estudiar les tècniques de teledetecció que formen part del tema 3 del llibre de text. Materials premiats en 2005 pel CNICE

Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...