Web molt útil per estudiar les tècniques de teledetecció que formen part del tema 3 del llibre de text. Materials premiats en 2005 pel CNICE

Comentaris