18 de desembre 2011

Web molt útil per estudiar les tècniques de teledetecció que formen part del tema 3 del llibre de text. Materials premiats en 2005 pel CNICE

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...