18 de desembre 2011

Web molt útil per estudiar les tècniques de teledetecció que formen part del tema 3 del llibre de text. Materials premiats en 2005 pel CNICE

Estudiar ecologia online. activitats voluntàries

En aquest treball voluntari anem a  utilitzar els recursos de la web del MEC " La isla de las ciencias " on studiarem els tem...