17 de setembre 2009

YOUTUBE, UNA EINA PER APRENDRE BIOLOGIA


La coneguda web de YOUTUBE ens pot proporcionar una gran quantitat d’animacions i videos que ens poden ajudar a comprendre millor molts dels conceptes abstractes explicats en classe. A continuació us done alguns exemples, però vosaltres podeu cercar videos relacionats o, fins i tot, escriure dels paraules clau del tema que us interesse i triar l’animació que més us interesse.

Sobre la membrana plamàtica:

Sobre mitosi:

Sobre l'estructura de l'ADN:

Sobre el virus de la SIDAIntroduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...