Animaciones per poder entender millar els temes de geología

Un vídeo molt senzill i modern per entendre el concepte de la tectònica de plaques.Comentaris