11 de desembre 2017

Aparells que participen en la funció de nutrició

Iniciem els temes de la funció de nutrició humana. Primer de tot, volia destacar que la nutrició és una funció que afecta a totes les cèl·lules del nostre cos que necessiten nutrients i oxigen per poder realitzar les seues funcions vitals i, alhora, han d'eliminar els residus originats per aquestes reaccions químiques que tenen lloc al seu interior.
En un organisme pluricel·lular complex, com el nostre cos, les cèl·lules s'especialitzen i formen teixits, òrgans i aparells que desenvolupen funcions concretes d'una forma molt més efectiva. En la funció de nutrició participen 4 aparells: 
  • Aparell digestiu: encarregat de digerir els nutrients i transformar-los en molècules senzilles que poden travessar les membrannes cel·lulars.
  • Aparell respiratori: encarregat d'introduir de marera eficient grans quantitats d'oxigen i d'expulsar CO2
  • Aparell excretor: encarregat d'eliminar les substàncies "perjudicials" originades en el metabolisme cel·lular.
  • Aparell circulatori: encarregat d'unir els diferents aparell especialitzats amb totes i cadascuna de les cèl·lules del nostre cos. S'encarrega del transport de nutrients, productes de rebuig i gasos respiratoris.

Al centre de l'esquema observeu unes cèl·lules que representen totes i cadascuna de les cèl·lules del nostre cos. En l'interior de cadascuna d'elles té lloc el metabolisme cèl·lular, un conjunt de reaccions químiques mitjançant les quals, les cèl·lules construeixen les seues estructures i obtenen l'energia que necessiten per mitjà d'un complex mecanisme anomenat respiració cel·lular i que té tlloc a l'interior dels seus mitocondris.

Aquests esquemes t'hauran de ser molt familiars en acabar els temes 3 i 4 del llibre.