21 de desembre 2015

La regulació del genoma, el microbioma i les noves teràpies: 3 conferències de David Bueno

Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...