02 de desembre 2015

Animacions per a l'assignatura de biologia

Una de les divisions de The Mc Graw Hill Companies, dedicada a la publicació de llibres pels ensenyaments superiors i anomenada Mc Graw Hill Higher Education, presenta de forma gratuïta una sèrie d’animacions sobre diferents aspectes que es tracten en les matèries de Biologia i Biologia Humana de batxillerat i primers cursos universitaris.Totes elles estan comentades tant en àudio com en text en anglès, i això les fa encara més interessants ja que crec és una bona forma d’anar acostumant a l’alumnat en la utilització de la llengua anglesa en les matèries científiques.
Del llistat de totes les animacions disponibles, hom ha seleccionat les següents com a més apropiades per a estudiants de batxillerat:
FONT DE LA NOTÍCIA: http://stublogs.com/