21 de desembre 2015

La regulació del genoma, el microbioma i les noves teràpies: 3 conferències de David Bueno

02 de desembre 2015

Material interactiu per a biologia nivell batxillerat

Links per Biologia

  Aquí hi podreu trobar Power Points per estudiar amb animacions i exercicis; test de repàs de resposta múltiple amb solució així com els exàmens de selectivitat per blocs temàtics de forma que sigui fàcil per part vostre d’estudiar o repassar.

Exàmens Selectivitat          
 

Animacions per a l'assignatura de biologia

Una de les divisions de The Mc Graw Hill Companies, dedicada a la publicació de llibres pels ensenyaments superiors i anomenada Mc Graw Hill Higher Education, presenta de forma gratuïta una sèrie d’animacions sobre diferents aspectes que es tracten en les matèries de Biologia i Biologia Humana de batxillerat i primers cursos universitaris.Totes elles estan comentades tant en àudio com en text en anglès, i això les fa encara més interessants ja que crec és una bona forma d’anar acostumant a l’alumnat en la utilització de la llengua anglesa en les matèries científiques.
Del llistat de totes les animacions disponibles, hom ha seleccionat les següents com a més apropiades per a estudiants de batxillerat:
FONT DE LA NOTÍCIA: http://stublogs.com/

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...