30 de gener 2013

Material sobre l'ozòVolum de la revista "Perspectiva Escolar" que tracta el tema de l'ozò. Tot i que té ja uns quants anys (1997) dóna una visió general del problema i la informació és prou planera. Hi ha una segona part, molt interessant, que explica una experiència pràctica de l'ús de les plantes com a bioindicadors de contaminació

Recursos educatiu al voltant dels àcids nucleics

Tota aquesta informació que teniu a continuació us ajudaran a entendre la part del tema sobre els àcids nuclueics i les seues funcions:  ...