30 de gener 2013

Material sobre l'ozòVolum de la revista "Perspectiva Escolar" que tracta el tema de l'ozò. Tot i que té ja uns quants anys (1997) dóna una visió general del problema i la informació és prou planera. Hi ha una segona part, molt interessant, que explica una experiència pràctica de l'ús de les plantes com a bioindicadors de contaminació

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...