30 de gener 2013

Els majors emissors de diòxid de carboni


A l'atles mundial 2009 de emissions de CO 2 (en pdf) es poden veure dades molt interessants sobre la distribució per continents i països de les emissions d'aquest gas d'efecte hivernacle, un dels principals causants de l'escalfament global.També podeu descarregar els dades completes (full de càlcul de Google Docs) des del 1980 (fixeu-vos en les dades de  1997,  any de la signatura del protocol de Kyoto) fins l'any 2009 . Com es pot comprovar en el full de càlcul i al mapa, Espanya figura en la 19 ª posició (el que no és per sentir satisfets precisament) i, encara que s'ha millorat una mica en els últims anys, possiblement a causa de l'accentuada crisi econòmica al nostre país, seguim per sobre dels valors de 1997 (265.300.000 de tones) fins arribar a una xifra de 329.900.000 de tones el 2009, és a dir, un 24,3% més, quan ens vam comprometre a reduir les emissions en signar el protocol. També és important veure les emissions de CO 2 "per càpita" per a l'any 2002 en el següent gràfic:

Crida l'atenció que, el 2002, la Xina, Brasil i l'Índia (els principals països "emergents"), donada la seva elevada població, estan per sota de la mitjana mundial en emissions "per càpita" però, en canvi, el 2009 estan en 1 ª (Xina), 3 ª (Índia) i 14 ª (Brasil) posició respecte de les emissions totals que, en el cas dels països asiàtics, segueixen augmentant espectacularment: veure indicadors del Banc Mundial . Més mapes mundials sobre aquest tema i altres aspectes de interès per a la nostra assignatura es poden trobar a Worldmapper .