29 d’octubre 2012

Presentacions PowerPoint del tema de la Biosfera

Us enllace 2 powerPoint que que he trobat a la web del Javier E Durán i que estan relacionats amb el tema de la biosfera. Un bon complement al llibre de text i a les explicacions de classe. També els podreu trobar a la carpeta de box.com, juntament amb altres presentacions que us ajudaran a fer-vos els vostres propis apunts


Circulacio materia energia traduït i modificat per Toni C