17 de setembre 2015

La finestra de Hooke

Activitat  online publicada pel ministeri d'educació espanyol. Es tracta d'un recorregut virtual interactiu pel món microscòpic, des de la història del microscopi i els seus diferents tipus i usos, fins al coneixement de les cèl·lules, els teixits i els òrgans animals i vegetals. El multimèdia presenta nombroses imatges, microfotografies i textos, arxius sonors, fonts de documentació, enllaços i activitats d'autoavaluació. També ofereix variades propostes pràctiques d'iniciació d'exploració i investigació real.
Organitzat en cinc blocs de contingut: el microscopi, la cèl·lula, els teixits, els òrgans i activitats pràctiques i d'autoavaluacióGairebé tots els capítols tracten els continguts amb almenys dos nivells de profunditat i fins i tot en alguns casos amb tres, cosa que facilita la gradació de continguts. Potser les parts més interessants són les dedicades al microscopi i la comparació entre la cèl·lula procariota i l'eucariota