17 de setembre 2015

La finestra de Hooke

Activitat  online publicada pel ministeri d'educació espanyol. Es tracta d'un recorregut virtual interactiu pel món microscòpic, des de la història del microscopi i els seus diferents tipus i usos, fins al coneixement de les cèl·lules, els teixits i els òrgans animals i vegetals. El multimèdia presenta nombroses imatges, microfotografies i textos, arxius sonors, fonts de documentació, enllaços i activitats d'autoavaluació. També ofereix variades propostes pràctiques d'iniciació d'exploració i investigació real.
Organitzat en cinc blocs de contingut: el microscopi, la cèl·lula, els teixits, els òrgans i activitats pràctiques i d'autoavaluacióGairebé tots els capítols tracten els continguts amb almenys dos nivells de profunditat i fins i tot en alguns casos amb tres, cosa que facilita la gradació de continguts. Potser les parts més interessants són les dedicades al microscopi i la comparació entre la cèl·lula procariota i l'eucariota

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...