19 de desembre 2013

La cèl·lula eucariota

Aquest recurs publicat pel MEC pretén que els alumnes d'ESO i Batxillerat accedeixin a coneixements científics i tecnològics, utilitzen les TIC i refermen l'hàbit de lectura i estudi, a més de l'esperit emprenedor i creatiu.
Cada unitat temàtica comença amb una animació explicativa amb text i imatges, a la qual segueixen diverses activitats interactives (mots encreuats, omplir buits, relacionar conceptes ...) i enllaços a altres aplicacions en línia per seguir aprenent sobre el tema.