20 de desembre 2011

Activitats recuperació 1ª avaluació 4 ESO

Com hem explicat en classe, hi ha la possibilitat de recuperar la primera avaluació d'aquest curs i que comprén els temes de Geologia.

  1. Primer de tot, els alumnes que tenen suspesa la llibreta, l'hauran de tornar a fer seguint les instruccions donades en classe. Sense aquest requisit no es podrà passar a la fase següent.
  2. Realització durant el període de vacances de dos proves competencials que us podeu descarregar des dels enllaços que teniu a continuació. Recordeu que cal respondre amb calma i explicant-se de la millor manera possible i que haureu de presentar aquestes activitats el primer dia de classe, el 8 de gener de 2012
Fins ací és possible superar l'assignatura. En funció de la nota de l'avaluació o el grau de realització de les proves anteriors, alguns alumnes hauran de fer un examen escrit a partir de les activitats realitzades el dia 16 de gener. Ja us diré qui són els alumnes que han de presentar-se a aquesta prova

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...