20 de desembre 2011

Activitats recuperació 1ª avaluació 4 ESO

Com hem explicat en classe, hi ha la possibilitat de recuperar la primera avaluació d'aquest curs i que comprén els temes de Geologia.

  1. Primer de tot, els alumnes que tenen suspesa la llibreta, l'hauran de tornar a fer seguint les instruccions donades en classe. Sense aquest requisit no es podrà passar a la fase següent.
  2. Realització durant el període de vacances de dos proves competencials que us podeu descarregar des dels enllaços que teniu a continuació. Recordeu que cal respondre amb calma i explicant-se de la millor manera possible i que haureu de presentar aquestes activitats el primer dia de classe, el 8 de gener de 2012
Fins ací és possible superar l'assignatura. En funció de la nota de l'avaluació o el grau de realització de les proves anteriors, alguns alumnes hauran de fer un examen escrit a partir de les activitats realitzades el dia 16 de gener. Ja us diré qui són els alumnes que han de presentar-se a aquesta prova

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...