17 de setembre 2011

Science is real: una cançó que ens introdueix en el meravellós món de la ciènciaUna bona manera d'intentar explicar què és això de la ciència: amb una cançó. A continuació teniu el transcript de la cançoneta que no crec que presente cap dificultat per entendre-la, però us he afegit la traducció per si de cas .. S'animeu a cantar-la en classe?


Science is real
From the Big Bang to DNA
Science is real
From evolution to the Milky Way
I like the stories
About angels, unicorns and elves  
Now I like those stories
As much as anybody else
But when I'm seeking knowledge
Either simple or abstract
The facts are with Science
The facts are with Science

Science is real
Science is real
Science is real

Science is real
From Anatomy to Geology
Science is real
From Astrophysics to Biology
A scientific theory
Isn't just a hunch or guess
It's more like a question
That's been put through a lot of tests
And when a theory emerges
Consistent with the facts
The proof is with Science
The truth is with Science

Science is real
Science is real
Science is real

Science is real
 
 La ciència és real
 Des del Big Bang a l'ADN
 La ciència és real
 Des de  l'evolució a la Via Làctia
 M'agraden les històries
 Sobre els àngels, unicorns i els follets ("duendes")
 Ara m'agraden aquestes històries
 Tant com a qualsevol altra persona
 Però quan estic en la recerca del coneixement
 Ja siga simple o abstracte
 Els fets estan a la Ciència
 Els fets estan a la Ciència

 La ciència és real
 La ciència és real
 La ciència és real

 La ciència és real
 des de l'Anatomia a la Geologia
 La ciència és real
 De l'Astrofísica a la Biologia
 Una teoria científica
 No és només un pressentiment o conjectura
 És més com una qüestió
 Que ha estat sotmesa a una gran quantitat de proves
 I quan sorgeix una teoria
 D'acord amb els fets
 La prova està amb la ciència
 La veritat està amb la ciència

 La ciència és real
 La ciència és real
 La ciència és real

 La ciència és real