11 d’octubre 2011

ARXIUS PER A GOOGLE EARTH

En aquesta pàgina podreu descarregar-vos uns quants arxius de Google Earth relacionats amb el tema de la tectònica de plaques

QueQuiCom al voltant dels terratrèmols

QUEQUICOM  08/04/2009:  Catalunya tremola El reporter Miquel Piris investiga amb Xavier Goula de l’Institut Geològic de Catalunya (I...