20 de setembre 2012

Apunts de CTMA del professor Pablo Acosta

El professor Pablo Acosta Robles manté una pàgina web que, amb el nom de RECURSOS T.I.C. PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES EN SECUNDARIA, que inclou una sèrie d’apartats que poden ser molt útils per l’ensenyament d’algunes matèries d’aquesta especialitat de Ciències Naturals, i que són el resultat d’una tasca ingent de recopilació d’apunts, dades i aplicacions de tot tipus.

Jo us voldria recomanar sobretot la part que dedica a les Ciències de la Terra i Medi ambient de Batxillerat ja que, a més a més dels apunts en pdf, va desenvolupant els diversos temes amb presentacions en Power point i amb múltiples activitats i animacions. Hi trobareu els següents apartats: