10 de maig 2012

Estudiar ecologia amb "La isla de las Ciencias"

Tornem a aquesta interessant web per poder estudiar d'una forma més activa els temes que comprenen l'estudi de l'ecologia.

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...