01 de febrer 2017

Anèl·lids

Una forma original de presentar el vostre treball la teniu en el primer vídeo:


En el segon vídeo podeu observar com fer una presentació: 

Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...