30 de gener 2017

Les esponges, uns animals desconeguts

Poc sabem dels porífers. Alguns hem vist alguna vegada restes d'esponja a la vora de les platges i la majoria les relaciona amb la dutxa, tot i que la major part de les esponges que s'utilitzen, no són realment esponges. Per solucionar aquest escàs coneixemen, teniu a continuació una sèrie de vídeos que us permetran entendre millor les explicacions del llibre i del professor24 de gener 2017

Els cicles biològics: Activitat voluntària d'ampliacióEl cicle biològic d'un organisme és el conjunt de processos mitjançant els quals un ésser viu passa d'una forma potencialment reproductora a una nova forma també preparada per reproduir-se. Hi ha diferents tipus de cicles biològics però tots ells tenen varies etapes comunes descrites a continuació.

1. Al costat de cada descripció indiqueu de quin procés es tracta:
Dos cèl·lules haploides (n) es fusionen donant lloc a un zigot diploide (2n) 
Una cèl·lula haploide (n) o diploide (2n) dóna lloc a una altra d'igual 
Una cèl·lula diploide (2n) dóna lloc a cèl·lules haploides (n) aportant variabilitat genètica 

Un criteri de classificació dels diferents tipus de cicles biològics fruit d'estratègies reproductives sexuals és el moment en el qual es dóna la meiosi. En aquest sentit tenim 3 tipus de cicles biològics: haplont, diplont i diplohaplont.

2. Cerqueu informació sobre els cicles biològics a les pàgines següents:
  Meiosi i cicles biològics
blocaltres.blogspot.com
Cicle Biològic
Viquipèdia 
Ciclos Biológicos
Hipertextos del Área de Biología, UNNE

  • A partir de la informació trobada completeu la taula següent:

Tipus de cicleForma adulta
n/2n
Forma del zigot
n/2n
La meiosi te lloc...Exemple d'organismes
HaplontDiplontHaplodiplont
3. Als següents esquemes (Adaptats de les PAAU setembre 2004) es representen, de manera simplificada, els tipus de cicles biològics dels éssers vius. Les lletres encerclades fan referència als diferents processos cel·lulars i als quadrats es representen els elements fruit d'aquests processos.

  • Completeu la taula següent indicant el tipus de cicle i les lletres que corresponguin a cada procés cel·lular a cada cicle.


Tipus de cicleFecundacióMeiosiMitosiExemple d'organisme
Cicle 1
Cicle 2
Cicle 3  • Feu el mateix amb l'esquema dels cicle dels pteridòfits o falgueres.


Animacions sobre mitosi i meiosi


Una animació sobre el procés de mitosi traducida al castellà de Sudamèrica. És prou completa pero abans haureu d'haver estudiat tots els conceptes relacionats amb el procés. Com observareu es tracta d'un procés continu, ja que ací no especifiquen les "fases" amb que tradicionalment es divideix aquest procés per poder estudiar-lo.
En el vídeo que teniu a continuació se us explica quines son aquestes "fases" que utilitzen els científics per poder explicar millar aquest procés.
Una explicació més completa la teniu en el video següent, pero per poder seguir-la heu d'haver estudiar primerament el procés de la mitosi.
El procés de meiosi és un poc més complex d'explicar ja que implica dues divisions cel·lulars seguides. Solament té lloc en la formació de les cèl·lules gamètiques (espermatozoides i òvuls, en els animals) i el resultat és la formació de 4 cèl·lules haploides (amb la meitat de cromosomes que la cèl·lula mare) que són diferents entre elles, ja que cada cèl·lula resultat té un dels dos cromosomes homòlegs de la cèl·lula mare. A més, podeu observar com, en ocasions, hi ha uns entrecreuaments i recombinacions entre els cromosomes homòlegs, tot originant una gran variabilitat genètica, augmentant els tipus de cèl·lules filles diferents. 
Les animacions que teniu a continuació us permetran entendre els processos de mitosi i meiosi, les seues semblances i diferències.
Per poder distingir aquests dos processos -mitosi i meiosi-, mireu  aquesta animació:

http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_cmpre_meiosis_mitosis.swf

Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...