12 d’octubre 2016

Videos eficiencia sobre proteInes
7 vídeos sobre diferents aspectos del tema de proteïnes. Molt interessants per sedimentar els postres coneixements

Estudiar ecologia online. activitats voluntàries

En aquest treball voluntari anem a  utilitzar els recursos de la web del MEC " La isla de las ciencias " on studiarem els tem...