30 d’octubre 2017

Videos eficiencia sobre proteInes

7 vídeos sobre diferents aspectes del tema de proteïnes. Molt interessants per sedimentar els vostres coneixements

Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...