12 d’octubre 2016

Videos eficiencia sobre proteInes
7 vídeos sobre diferents aspectos del tema de proteïnes. Molt interessants per sedimentar els postres coneixements

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...