10 de març 2015

Videos de la Khan academy

4 vídeos d'aquesta pretigiosa acadènia d'internet. Són unes classes fantàstiques a tota velocitat. Recordeu que pots posar subtítols en català o castellà. Funcionen. 

Taxonomy and the Tree of Life
Species: What a species is and isn't. Bacteria: Introduction to bacteria


Viruses: Introduction to viruses

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...