17 de febrer 2013

LLIBRE DE GEOGRAFIA FÍSICA ONLINE

El professor Michael Ritter de la Universitat de Wisconsin Stevens Point, és l’autor de The Physical Environment, que es presenta com una introducció a l’estudi de la Geografia Física i que, en realitat és un molt bon llibre de text que es pot consultar on-line, i permet la seva utilització com a material complementari en classes de Ciències de la Terra i medi ambient i/o de Geografia. Per treballar aquesta obra us recomano que primer consulteu una espècie d’introducció que explica com utilitzar els diferents mitjans interactius que hi trobareu, i després ja podeu anar a l’apartat que més un interessi d’entre els següents:
- Elements fonamentals de la Geografia física (mapes, sistemes de localització,…)- El sistema Terra (tipus de sistemes, cicles biogeoquímics,…)
- Estructura i materials de la Terra (processos geològics, el cicle geològic,…)
- Tectònica (tectònica de plaques i deriva continental, terratrèmols,…)
- Processos volcànics (tipus de volcans, riscos volcànics,…)
- Meteorització, erosió i transport de materials
- L’atmosfera (l’efecte hivernacle i l’escalfament global, capes de l’atmosfera,…)
- Energia i radiació (la naturalesa de la radiació, balanç de la radiació i de l’energia en el sistema Terra,…)
- La temperatura de l’aire
- Acció geològica del vent
- Circulació atmosfèrica i oceànica (la pressió atmosfèrica, ciclons i anticiclons, els fenòmens de “El Niño” i “La Niña”,…)
- La humitat atmosfèrica (el cicle hidrològic, distribució de les precipitacions,…)
- Fenòmens meteorològics (mapes del temps, riscos meteorològics,…)
- Sistemes climàtics (tipus de climes, mapa interactiu de climogrames, el canvi climàtic,…)
- La hidrosfera (aigües subterrànies, aigües superficials, el balanç hídric,…)
- Sistemes fluvials (acció geològica dels corrents d’aigua,…)
- Sistemes glacials (acció geològica de les glaceres,…)
- Sistemes oceànics i costaners (els oceans, acció geològica del mar,.)
- Els sistemes del sòl (processos de formació d’un sòl, tipus de sòls,…)
- Biogeografia (els sistemes ecològics, la successió ecològica, biomes,…)
the-physical-environment.jpg uni-wis.gif
FONT: STUBLOGS

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...