20 de febrer 2013

Animació simple sobre l'eutrofització


ANIMACIÓ

Web molt completa sobre el tema de la hidrosfera

Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...