05 de desembre 2012

PowerPoint sobre l'atmosfera i climatologia


Una presentació molt completa que he trobat en Internet i que us ajudarà a comprendre els continguts del tema de l'atmosfera terrestre


Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...