Sequeres d'hivern i canvi climàtic

Article del diari El País al voltant de les  evidències i conseqüències del canvi climàtic