19 de desembre 2013

Llibre de lectura per a 3 ESO (activitat voluntària)

La ciència de la salut


Autor: Valentí Fuster
ISBN  978-84-9686-382-8
Editorial Columa. Col·lecció la Butxaca
Any 2008
PVP  8,95 €

Com treballarem el llibre?
 Es tracta d'una activitat voluntària que servirà per pujar la nota de la 2ª i 3ª avaluació (fins a 1 punt en cada avaluació). Dividirem el llibre en dos parts (12 capítols cadascuna). En cada avaluació caldrà fer un resum d'un mínim de 8 capítols i exposar oralment el que hem aprés d'alguns d'aquests capítols (el tema ho decideix el professor a partir dels capítols que vosaltres heu treballat). Ja donaré més detalls en classe als interessats. De moment podeu fullejar el llibre i decidi si us interessa treballar-lo. Els resums i els controls tindran lloc a primers dels mesos de Març i Maig. Els alumnes interessats m'ho hauran de comunicar en el mes de gener.

De què va el llibre? Text de contraportada
Com es pot aconseguir un pes adequat i mantenir-lo? Com es pot deixar de fumar i no recaure? Com es pot sobreviure a l'estrès? El cardiòleg Valentí Fuster ofereix en aquest llibre, escrit en col•laboració amb el periodista Josep Corbella, consells bàsics per cuidar la salut i millorar la qualitat de vida. Estructurat de manera que es pot llegir de principi a fi com una narració, però també com a llibre de consulta, La ciència de la salut presenta amb un llenguatge clar i amè allò que la medicina sap avui dia sobre alguns dels problemes de salut que més preocupen: el control de pes, el colesterol, la tensió arterial, el consum d'alcohol, l'addicció al tabac, l'estrès i fins i tot la tristesa i la felicitat.