01 de desembre 2013

El nostre cos en un clic

Interessant material publicat pel Ministeri d'Educació espanyol que permet fer un recorregut senzill i interactiu pels aparells i sistemes de l'anatomia humana. Es pretén integrar i relacionar coneixements elementals d'anatomia amb els de fisiologia i histologia.

Està organitzat en cinc blocs: aparells, explora, laboratori, avaluació i documentació. Aquests presenten els següents continguts generals: estudi d'aparells i sistemes, exploració de cap, tòrax i abdomen, activitats experimentals, proves auto-avaluables, enllaços, bibliografia i descàrrega de làmines. Hi ha nombrosos recursos fotogràfics, sonors i de text.

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...