10 d’octubre 2011

Posa't a prova: Què saps sobre la matèria?

Una forma divertida i profitosa d'estudiar és la de fer exàmens, especialment si ets TU qui domina la situació i "jugues" contra una màquina, sense arriscar-te a que et suspenguen l'avaluació.
En la pàgina de XTEC que teniu a continuació tens una sèrie de preguntes tipus test sobre diferents aspectes del tema de la matèria que estudiarem al llarg d'aquesta avaluació.

De moment pots fer aquest test que et dirà com vas assimilant el que estem veient ara en classe.

Altra activitat la tens en la zona clic. Hi ha 18 activitats, però no fa falta fer-les totes. En la pàgina has de fer clic on posa "verlo (applet)". Segurament el teu ordinador et demanarà permís per instal·lar un programa. Diu ACCEPTAR i espera fins que aparega a la pantalla.

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...