18 d’octubre 2011

La volta el món en tres clics

En la web Rutabaobab he vist aquest aquest mapa del món, més aviat una gran base de dades mundial, que permet conèixer els detalls més rellevants de cada país del món amb una gran senzilles i rapidesa. Una base de dades que us pot ser útil en l'assignatura de CTMA, ja que sovint desconeixem la major part d'aquestes dades. molt útil per als temes de desenvolupament sostenible.

La web  suministra informacions sobre tots los països del món, agrupades en 8 temes principals: Síntesi, Població, Indicadors Socials, Economia, Xarxes, Medi Ambient i Objectius del Mil·leni Primer de tot haureu de triar l'idioma. hi ha la possibilitat de triar espanyol
Hi ha  dos barres de navegació principals: barra d'eines i  selecció del país i barra de selecció del tema. En iniciar la navegació, se selecciona el tema ‘Síntesi’ automáticament. Per a que s'inicie la cerca, es necessari que l'usuari trie un país de la llista en la barra d'eines

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...