Una animació sobre la respiració cel·lularhttp://www2.victoriacollege.edu/dept/bio/Animations/iworx/cellular_resp.swf

Comentaris