16 de febrer 2012

Why not in English? Nutrition

En el document adjunt teniu uns materials en anglés sobre nutrició. Nosaltres realitzarem en classe algunes de les activitats que estan relacionades amb el concepte d'Index de Massa Corporal (BMI en anglès):
  • Are you normal (page 2)
  • What's your BMI? (page 3)
També teniu en la pàgina 5 algunes activitats per aprendre un poc d'anglés i biologia (la resposta a la sopa de lletres està a la pàgina 8)

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...