08 de novembre 2011

Estudi sobre els hàbits alimentaris dels alumnes

Aquest serà el treball més important d'aquest trimestre. 
L’objectiu d’aquest treball és valorar el que mengen realment els nostres joves i veure si s’ajusten a les recomanacions alimentàries actuals. Hi ha moltes maneres d’assolir aquest objectiu. En el present estudi us proposem la següent metodologia de recollida d’informació:

  1.  Enregistreu minuciosament allò que ingereriu al llarg de les 24 hores durant tota una setmana.
  2.  A partir d’aquí, cada alumne haurà d’elaborar un resum de la ingesta setmanal de 7 “aliments – indicadors”, que són: fruita, verdura, llegums, peix en general, peix blau en particular, begudes refrescants i pastisseria industrial.
  3.  Amb les dades recollides individualment ha de fer-se un resum de la ingesta de tot el grup d’alumnes. Per això,  el professor omplirà un full d’excel  per a fer un resum setmanal que detalli el que ha ingerit cada alumne pel que fa als 7 aliments indicadors esmentats . 
Una vegada sabrem quins són els resultats mitjans de la classe, farem una valoració i proposarem canvis en la nostra dieta per millorar-la 

Arxius: 
  1. Intruccions del treball.
  2. Fulls  per enregistrar la vostra ingesta setmanal

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...