17 de setembre 2012

Comentari lectura inicial curs CTMA

A l'estiu de 2010, el diari El País publicà un article divulgatiu molt interessant sobre l'aigua de l'aixeta i l'aigua embotellada amb el títol, "Negocio redondo: agua y en botella". En cursos anteriors vaig posar aquest article com a prova inicial per comprovar les competències en comprensió lectora i expressió escrita dels meus alumnes. Us recomane que feu l'esforç, tot i que serà una activitat voluntària. Enguany no vaig a manar-vos fer l'activitat (si ho voleu fer, podeu comparar el que heu escrit amb el meu comentari personal.  Realment podem aprofitar aquest exemple per mostrar-vos com es fa una entrada del blog, així com destacer  la potencialitat dels hipervincles,  típics dels escrits que podeu fer als blocs.

El consum d'aigua embotellada ha crescut en Espanya més d'un 67% en els darrers 10 anys. El nostre país n'és el tercer consumidor de la UE. En els darrers temps han aparegut  una sèrie d'iniciatives que pretenen dignificar l'ús de l'aigua de l'aixeta, tot evitant l'ús indiscriminat d'aigua enbotellada. Aquestes iniciatives van des de la promoció de l'aigua corrent  d'algunes ciutats, llistes de restaurants que serveixen aigua de l'aixeta, dies sense aigua embotellada fins a la prohibició de la venda d'aigua embotellada en alguna ciutat australiana.

Què passa doncs amb la nostra "aigua de l'aixeta? És clar que té mala fama. L'aigua embotellada (que no sempre és aigua mineral) es troba associada a salut  si fem cas a la publicitat, però  molts especialistes no veuen massa diferències i altres, fins i tot, afirmen que són de menor qualitat que l'aigua de les canonades públiques. Greenpeace informa que solament un 16% de les aigües subterrànies compleixen els estàndars físics i ecològics de la "directiva aigua". Fins i tot podeu veure  opinions sobre el tema al YouTube.


Hi ha publicitat enganyosa? Cal tenir en compte que el negoci de l'aigua embotellada dóna treball a més de 5000 persones i factura al voltant de 1000 milions d'euros a l'any. Les empreses implicades en aquest negoci neguen aquestes crítiques. El Ministeri de Medi Ambient no  sembla preocupar-se massa pel problema, ja que opina que solament afecta el 0,002% dels recursos hídrics subterranis. La Fundació Nova Cultura de l'Aigua afirma que solament s'exploten 150 dels 2000 manaltials existents al país. Tanmateix els grups ecologistes critiquen l'ús de l'aigua embotellada, tot adduint una sèrie de raons convincents: 
  • Per què pagar 1000 vegades més per un litre d'aigua embotellada que per un litre de l'aigua de l'aixeta? El món té necessitats més perentòries.
  • Per què es permet l'explotació PRIVADA dels recursos hídrics subterranis quan l'aigua superficial és pública?
  • Gran impacte ambiental: tot els anys es generen 3 milions de tones de plàstic en tot el món per fabricar botelles que solament seran reciclades en un 13%.
  • Gran despesa energètica en la seua "producció" i transport. Un got d'aigua de l'aixeta genera unes emissions de CO2 de 0,3g, mentre que el mateix got d'aigua embotellada és el responsable de l'emissió de 185g.

Es queixem dels impostos per millorar les xarxes de conducció d'aigües, però no ens importa pagar una botella d'aigua a preu d'or. És temps de començar a regular el consum d'aigua embotellada?