11 de desembre 2009

Membranes and membrane transport

Una presentació molt completa sobre l'estructura i les funcions de les membranes biològiques, un tema que veurem molt prompte

Estudiar ecologia online. activitats voluntàries

En aquest treball voluntari anem a  utilitzar els recursos de la web del MEC " La isla de las ciencias " on studiarem els tem...