11 de desembre 2009

Membranes and membrane transport

Una presentació molt completa sobre l'estructura i les funcions de les membranes biològiques, un tema que veurem molt prompte