11 de desembre 2009

Membranes and membrane transport

Una presentació molt completa sobre l'estructura i les funcions de les membranes biològiques, un tema que veurem molt prompte

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...