31 d’octubre 2009

Olimpiada biologia 2010

Com ja sabeu, una de les activitats programades per al present curs és la participació -voluntària- dels alumnes en l'olimpíada de biologia que tindrà lloc en febrer de 2010. Es tracta d'una prova escrita que es realitza un dissabte pel matí en el campus de Burjassot. La prova consisteix en una sèrie de preguntes tipus test del temari de primer i segon de Batxillerat i un comentari de text.
Us adjunte la prova corregida de 2008. També us servirà per poder comprovar què és el que sabeu a l'hora de fer els exàmens en classe.