MEMBRANES


Animación de John Kyrk


Membranes and membrane transport
View more presentations from Stephen Taylor.


Altres enllaços relacionats amb la membrana són:
Tipus de transport: uniporte, simporte i antiporte
Com funciona l'impuls nerviós (canvis de potencial de membrana en la neurona)

Comentaris