09 de març 2018

Recursos educatiu al voltant dels àcids nucleics

Tota aquesta informació que teniu a continuació us ajudaran a entendre la part del tema sobre els àcids nuclueics i les seues funcions: 

DNA quiz

Posa a prova els teus coneixements sobre ADN i les teues "reading skills". Segur que passeu la prova amb èxit.REPLICACIÓ DEL ADN

Aquesta part la veered en la tercera avaluació, però ací teniu informació per si no recordeu allò que vam estudiar en 1 BAT

DNA Replication.

Altra animació sobre  Replicació 

Tutorial sobre replicació 

LA SÍNTESI DE LES PROTEÏNES
 
El flux de informació: Dogma central
La maduració de l'ARN transcrit: Maduració. Altra animació de la maduració

Tutorial interactiu sobre el procés de transcripció i traducció de l'ADN: