08 de març 2017

Animacions sobre genètica molecular

Comencem amb el tema del mecanisme de la replicació. Certament, mirant el vostre llibre de text, no sembla molt fàcil d'entendre, però aquest vídeo de Youtube us ho farà molt més asequible.El video ha estat extret d'aquesta pàgina on tindreu accés a diferents aspectes d'aquest procés

Altres animacions al voltant del tema dels mecanismes de la replicació de l'ADN:


DNA Replication Fork (805.0K)


How Nucleotides are Added in DNA Replication (1028.0K)


Ara tractarem l'expressió de la informació genètica o, dit d'una altra manera, el tema de la síntesi de proteïnes i ho farem començant de zero, per anar incidint en aspectes més concrets (el procés de la transcripció, la maduració de l'ARNm en eucariotes i la traducció).  Comencem amb aquesta animació: 


Ara toca aplicar el que ghem aprés. En la següent animació poder construir una seqüència d'una proteïna a partir de la informació continguda en una cadena d'ADN.

Una vegada ja sabem les bases del procés, podem passar a observar aspectes més particulars en les animacions que teniu a continuació:

El secret del ribosoma

Centpeus Centpeus Un lloc on comentar coses que em sorprenen L’AUTOR Daniel Closa El secret del ribosoma Per fer les sev...