Animacions sobre enzims


http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__how_enzymes_work.html

Tipus d'inhibidors

Inhibidor competitivo
Inhibidor no competitivo


En la web que trobaràs en aquest enllaç podeu fer una activitat relacionada amb la classificació dels enzims.

Per finalitzar -com no- ací teniu la cançó dels enzims. Nota: la temperatura corporal està expressada en ºF)

Comentaris