02 de novembre 2016

Animacions sobre enzims


http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__how_enzymes_work.html

Tipus d'inhibidors

Inhibidor competitivo
Inhibidor no competitivo


En la web que trobaràs en aquest enllaç podeu fer una activitat relacionada amb la classificació dels enzims.

Per finalitzar -com no- ací teniu la cançó dels enzims. Nota: la temperatura corporal està expressada en ºF)

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...