30 d’octubre 2017

Nivells estructurals proteïnes

Vídeo d'uns tres minuts  que ens dóna una idea molt clara de com es forma l'estructura tridimensional en les proteïnes i com això afecta la funció de la proteïna. Video en anglés amb subtítols en anglés.

També us pass un vídeo molt simpàtic on  explica la relació existent entre la seqüència específica dels aminoàcids i la seua forma nativa. Vídeo en anglés (amb subtítols).Voleu fer vosaltres una estructura proteica com la del video? Please, be my guests.Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...