03 d’octubre 2017

Animacions del tema 1

L'aigua: estructura i formació dels enllaços d'hidrogen.PROPIETATS DE L'AIGUADisolución d'ions i composts polars
Una sencilla animación que es explica el gran poder dissolvent de l'aigua
En la pàgina de la professora Luengo, teniu una apunts molt clars i un conjunt d'animacions que us podran ajudar a entendre millor els conceptes


Fenomen d'osmosi


Conseqüències dele processos osmòtics en les cèl·lules
 

Sistemes tampó
Una classe magistral. Nivell alt, però ben explicat. Tracta de conceptes com àcid o base, desnaturalització de les proteInes, importància de mantenir el pH, funcionament dels tampons fosfat i carbonat. Recomanable.