Altres vídeos i animacions sobre immunologia

Senzilles animacions que et facilitaran la comprensió d'aquest temes d'immunologia

Altres animaciones les teniu a continuació


 Activitat de las cèl·lules T citotòxiques
 Antígens depenents de las cèl·lules T
 Tipus sanguínis
 Hipersensibilitat mediada per Inmunoglobulina E
 Macròfags
 Construcció de vacunes
 Fagocitosi

Comentaris