13 d’abril 2016

Un gen, un enzim

Experiències de Beadle i Tatum
http://www.edu.xunta.es/centros/iesasmarinas/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=2821

També pot ser interessant la lectura d'un article en dues parts titulat "un gen, moltes proteïnes". En la primera part s'explica l'experiència de Beadle i Tatum, mentre que en la segona part -molt més interessant i recomanable- es parla de la situació actual on  es posa en dubte la teiria d'un gen, un enzim. És un text un poc complicat, però us dóna una idea clara dels conceptes de proteoma i proteòmica que apareixen al llibre.